Velkommen til den Kommunale Dagpleje

Vi passer hver dag ca. 500 børn i den kommunale dagpleje. Dagplejen er for børn i alderen 0 - 2,10 år. I Brønderslev kommune er der p.t ansat ca. 150 dagplejere, fordelt over hele kommunen.

Åbningstider: Dagplejerne i den kommunale dagpleje har fleksible åbningstider. En dagplejer arbejder 48 timer pr. uge og åbningstiderne skal tilpasses de 4 familiers pasningsbehov. Derfor kan åbningstiderne ændres ved behov eller hvis et nyt barn skal ind i dagplejen. Ændring af åbningstider sker i samarbejde med de forældre der i forvejen er hos dagplejeren.

Prisen for en dagplejeplads er 2550 kr. og der betales 11 måneder om året, juli måned er betalingsfri. Prisen er gældende fra 1. januar 2022.

Sprogtrappe

Sprogtrappen er et nyt redskab som vi i dagplejen bruger til sprogvurderinger på alle børn.

KVALID

Et redskab til dialog, evaluering og udvikling af kvalitet i dagtilbud med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag.