Faglig udvikling

Alle dagplejere har nu afsluttet ICDP uddannelsen niveau 1. ICDP har fokus på den professionelle dagplejers betydning for barnets tryghed, trivsel og udvikling. Det er altid den voksne, der er ansvarlig for relationen og kvaliteten heraf.
Opdateret 9. august 2016