Fælles læreplanstema

Alle dagplejere arbejder et halv år af gangen med et af læreplanstemaerne. Det betyder at alle i foråret 2016 arbejdede med Natur og naturfænomener. Se indvidere "Læreplaner, eksempler".

I efteråret 2016 er det fælles tema "Sociale kompetencer".

Opdateret 9. august 2016