Førstehjælp

2016 er alle dagplejere atter undervist og opdateret i førstehjælp som er målrettet de 0-3 årige. Flacks paramedicinere har stået for undervisningen.
Opdateret 9. august 2016