Ansøgning om dagplejeplads

Kommunen har pasningsgaranti, og der vil kunne anvises en dagplejeplads indenfor en måned og som hovedregel i nærområdet.

Ansøgningsskema om optagelse i dagplejen kan udleveres ved at kontakte dagplejekontoret eller ved at hente skemaet under blanketter.
Skemaet sendes, gerne så snart I kender starttidspunktet for barnets opstart i dagplejen til dagplejekontoret.
Snarest herefter får I en bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen.
Ca. 1 måned før dagplejestart, vil I blive kontaktet af dagplejekontoret og tilbudt en dagplejeplads.
En dagplejeplads kan kun benyttes de sidste 14 dage af ens orlov.

Når I har fået tilbudt en dagplejeplads, holder vi et kontaktmøde i dagplejerens hjem.
I har som forældre mulighed for at lære dagplejeren at kende og se de rammer, hvor barnet skal passes. Dagplejeren vil fortælle om sin hverdag, dagplejepædagogen vil informere om reglerne i dagplejen, og I kan som forældre fortælle om jeres barns vaner, reaktioner, kost og rytme.


Dagplejepædagogen er ansat på dagplejekontoret
og fører jævnligt tilsyn hos dagplejeren.
Pædagogens rolle er dels at give råd og vejledning til dagplejeren,
men også at følge børnenes udvikling, fysisk, psykisk og socialt.


Dagplejepædagogen vil altid kontakte jer, hvis der er noget hun undrer sig over og gerne vil have en snak omkring.

 

Visitering


På ansøgningsskemaet kan du som forældre skrive ønsker på, f.eks. ønske om en bestemt dagplejer. 
Hver by / område har en pædagog tilknyttet, som varetager de opgaver der er i forhold til placering af dagplejebørn.
Pædagogen visiterer ud fra bla. følgen kriterier....

dagplejeønske

pasningsbehov / åbningstider

ventelister til en bestemt dagplejer

allergi ( dyr i hjemmet )

specielle hensyn til barnet

bopæl / transportmuligheder / afstand

søskenderelationer

børnegruppen o.s.v.

Er der ledige pladser i et område, skal disse besættes, før en anden dagplejer kan modtage 5. barn i en periode. 

Er der et stort ønske fra forældre om en bestemt dagplejer, kan barnet overflyttes ved ledig plads.  Opdateret 30. juli 2013