Ansøgning om dagplejeplads

Kommunen har pasningsgaranti, og der vil kunne anvises en dagplejeplads indenfor en måned og som hovedregel i nærområdet.

Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside under Digital pladsanvisning eller på Borger.dk. Tidlig opskrivning giver os de bedste muligheder for at imødekomme jeres ønsker og behov.

Snarest herefter får I en bekræftelse på, at vi har modtaget ansøgningen og efterfølgende bliver i kontaktet telefonisk af den dagplejepædagog der er tilknyttet det område hvori I har søgt om optagelse. 
Ca. 3 måneder før dagplejestart, vil I blive kontaktet af dagplejekontoret og tilbudt en dagplejeplads. Herefter kan I ved ønske komme på et forbesøg.

Når I har takket ja til en en dagplejeplads, holder vi et kontaktmøde i dagplejerens hjem. På kontaktmødet vil dagplejeren fortælle om sin hverdag med børnene og  dagplejepædagogen vil informere jer om dagplejen, og I kan som forældre fortælle om jeres barns vaner, reaktioner, kost og rytme.

Dagplejepædagogen står også til rådighed for jer forældre hvis der er noget vedr. jeres barn I kan have brug for at drøfte med en pædagog. Dagplejepædagogen vil også altid kontakte jer, hvis der er noget hun kan have brug for at vende med jer omkring jeres barn.

 

Visitering


På ansøgningsskemaet kan du som forældre skrive ønsker på, f.eks. ønske om en bestemt dagplejer. 
Hver by / område har en pædagog tilknyttet, som varetager de opgaver der er i forhold til placering af dagplejebørn.
Pædagogen visiterer ud fra bla. følgen kriterier....

dagplejeønske

pasningsbehov / åbningstider

ventelister til en bestemt dagplejer

allergi ( dyr i hjemmet )

specielle hensyn til barnet

bopæl / transportmuligheder / afstand

søskenderelationer

børnegruppen o.s.v.

Er der ledige pladser i et område, skal disse besættes, før en anden dagplejer kan modtage 5. barn i en periode. 

Er der et stort ønske fra forældre om en bestemt dagplejer, kan barnet overflyttes ved ledig plads.  Opdateret 1. august 2019