Førstehjælp

I foråret 2013 har alle kommunens dagplejere deltaget i førstehjælpskurser der var specielt målrettet de 0-3 årige. Kurserne blev afholdt af Falck.

Opdateret 12. juni 2013