Overgangsskema

Skema til brug ved overlevering af børn fra dagpleje til børnehave.

Udfyldes af dagplejeren/tilsynsførende pædagog.

Barnets navn

 

Fødselsdag

I dagpleje ved

Tilsynsførende pædagog

Barnets familieforhold

(adressens beboer og deres forhold til barnet, familiebegivenheder af betydning for barnet eks. skilsmisse, dødsfald)


Beskrivelse af barnet i dagpleje tiden

(social trivsel, sproglig udvikling, motorisk udvikling, legerelationer, forandringsreaktioner)


Særlige forhold vedr. barnet, som børnehavepersonalet skal være opmærksom på

(middagssøvn, sut, renlighed, andet)


Barnets ressourcer:

(Hvad er barnet god til? Hvilke interesser har det? Hvad kan barnet særlig godt lide at beskæftige sig med ?)Har der / er der kontakt til andre faggrupper i forhold til barnet

(sundhedspleje, speciallæge, fysio/ergo terapi, talepædagog, psykolog, andet)


Underskrifter:


Dato: Forældre:

Dato: Dagplejer/tilsynsførende pædagog


 

  

Opdateret 16. januar 2013