Kontaktpersoner

” Brush-up på hygiejne”

I Brønderslev Kommune er der ansat en hygiejnesygeplejerske - Birgitte Pedersen.

Kontakten til hende kan ske igennem hygiejnekontaktpersonerne.
 
I Dagplejen er Trine Johannesen kontaktperson. 

                        

Kontaktpersonen vil komme med gode ideer, ta` relevante problemstillinger op til diskussion, komme med nyheder indenfor sygdomme og hygiejne, besvare spørgsmål og være bindeled til hygiejnesygeplejersken.


Opdateret 16. januar 2013