Vaske hænder

Projekt Vaske hænder går ud på at mindske børns sygelighed gennem god håndhygiejne.

Børn elsker at lære, opleve og gøre det rigtige. I projektet har dagplejerne og børnene arbejdet konkret med hygiejne og hvad det betyder for ens sundhed og velvære og derved sat fokus på at opøve færdigheder i at vaske hænder.

Dagplejeren har med sin viden om sundhed og hygiejne, lært børnene, gennem leg, sang og fortællinger, hvordan vi vasker hænder.


                                     
 Opdateret 13. december 2018