Kontaktmøder

Inden jeres barn starter i dagpleje afholdes et kontaktmøde i dagplejehjemmet, hvor dagplejepædagogen også vil være til stede.
Inden kontaktmødet er det en god ide, at gøre sig nogle tanker omkring, hvad der er vigtigt for jer at fortælle om jeres barn. F.eks. hvordan sover barnet, spisevaner eller hvem skal der ringes til ved sygdom. Ligeledes vil dagplejeren fortælle om sin hverdag med dagplejebørnene. Pædagogen vil fortælle om de mere generelle ting i dagplejen.

Kan I ikke acceptere plejeforholdet, skal dette meddeles dagplejekontoret senest næste dag.      
  

    
Opdateret 16. januar 2013