Legestuerne

Dagplejerne er inddelt i legestuegrupper, hvor de mødes.
Boligforholdene er vidt forskellige fra område til område. Nogle grupper lejer sig ind i lokaler, medens andre legestuegrupper har "sit eget hus".

I legestuen træffer børnene regelmæssigt de andre børn og voksne i gruppen, det gør det lettere for børnene at komme i gæstepleje, når det er kendte ansigter.

Der arrangeres forskellige aktiviteter i legestuen, såsom bedste-forældredag, forældrekaffedag, sang og musik, gymnastik, institutions-besøg, bibliotek og udflugter m.m.

Hver legestuegruppe har mindst 10 heldagslegestuer om året.

Ved 2 – 2½ års alderen er det godt at børn lærer at håndtere en madpakke inden børnehavestart. Aftal med din dagplejer, hvem der smører madpakken til legestuedagen.

Forældre skal give skriftlig tilladelse til at barnet transporteres, og ved kørsel i privat bil skal bilen køres af dagplejeren.
Ved buskørsel følges som minimum de gældende regler for transport af børn.     

Udflugt på landet


Børne malerier


Udeliv med sansefade.
 
Opdateret 16. januar 2013