Sygdom

Børn der er syge.

Dagplejehjemmet kan kun modtage raske børn. Raske børn, er børn der gerne vil deltage i de aktiviteter, der sker i dagplejehjemmet, og som kan komme ud hver dag. Er jeres barn syg, skal I give dagplejeren besked herom.

Bliver barnet syg i løbet af dagen, vurderer dagplejeren, om det er forsvarligt, at barnet bliver i dagplejen, ellers vil I blive kontaktet.

 

I dagplejen gives kun lægeordineret medicin.

Er barnet kronisk eller langvarigt syg, kan der være behov for at barnet skal have medicin i dagplejetiden. Forældrene er ansvarlige for, at der foreligger en skriftlig instruks til dagplejeren. Blanketten findes på hjemmesiden og skal indeholde præcise oplysninger om medicinens art og dosering efter lægens forskrift. Blanketten underskrives derpå af forældrene.

Ved dagplejers sygdom vil I mellem kl. 6 og 7 om morgenen blive ringet op af kontoret og tilbudt en gæstedagplejer. Barnet bliver i gæsteplejen indtil I får besked om, at jeres dagplejer er raskmeldt.

 

Får I nyt telefonnummer, så husk at give jeres dagplejer besked om det nye nummer, samt at aflytte og have mobil telefon tændt.

Smittesomme sygdomme hos børn og uge - en vejledning om forebyggelse i dagsinstitution .  (SUNDHEDSSTYRELSEN )
Pjecen "Smitsomme sygdomme" som alle dagplejere har, og som vi arbejder ud fra,  er udgivet i ny udgave i 2011. Kan printes ud fra følgende link ....

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Smitsomme%20sygdomme/Smitsomme_sygdomme_hos_boern.aspx

 
 
Opdateret 10. marts 2014