Kommunalt tilsyn

Hermed foreligger rapporten fra tilsyn i den kommunale dagpleje i Brønderslev Kommune.  Tilsynet med den kommunale dagpleje sker en gang årligt og er med til at støtte det pædagogiske personale og leders refleksioner om dagtilbuddets muligheder for at skabe det gode børneliv. Dette i overensstemmelse med lovens krav, og de mål og værdier der er fastsat.

 

Kommunalt tilsyn 2019 

Opdateret 12. juni 2019