Læreplaner


Barnets alsidige personlige udvikling.

 • Børn skal opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer
 • Det sociale og kulturelle liv i dagplejen skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer
 • Det sociale liv i dagplejen skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde deltagere i fællesskabet

Sociale kompetencer

 • Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til.
 • Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagplejen, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand for mobning drilleri samt synlig og usynlig udskilning
 • Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

Sprog

 • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter

 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal
 • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler, herunder have mulighed for at arbejde med computere

Krop og bevægelse

 • At børnene oplever glæde ved, accept og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse .
 • At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

Naturen og naturfænomener

 • Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø
 • Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter
 • Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt opleve naturen som rum for at udforske verdenen

Kulturelle udtryksformer og værdier.

 • At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.
 • At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstnerisk tilbud.

De 6 temaer

 • Barnets alsidige personlige udvikling 
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

 

Opdateret 13. december 2018