Eksempler

Vi arbejder alle med læreplaner  i Dagplejen - og ud fra samme skema.    

  • Vision. f.eks. arbejde med temaer
  • Udfordring. Delmål prioriterer og øger fokus på handlinger i en given periode.
  • Tegn på læring. Tegn fortæller os om børnenes læring og om det går i den rigtige retning.
  • Konkrete initiativer. Metoder og aktiviteter i det pædagogisk praksis
  • Udviklingsområder. Overvejelser – hvad skal f.eks. styrkes
  • Evaluering. Organisering rammer for udførsel, opfølgning, ressourcer og evaluering.

 

 

1. Mål. Hvad ønsker du / I, at der skal arbejdes med ?

 

2. Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt at barnet kan det ?

 

 

3. Dokumentation. Hvad vil vise dig, at barnet har lært noget ? ( brug ICDP )

 

4. Hvordan. Hvad vil du lave med barnet ?

 

5. Udviklingsområder. Er det sproget, motorikken, legen med de andre børn, ( De 6 temaer ) spisesituationen eller andet du vil hjælpe barnet med.

 

6. Hvornår/Evaluering. Hvor lang tid vil du bruge om dagen /ugen, og hvilken dag skal det starte og slutte, og hvem vil du evt. snakke med i forløbet.

 

 Under de forskellige byer i kommunen kan der ses læreplaner. Nogle dagplejere laver læreplaner hjemme fra deres egen dagpleje og andre laver læreplanerne sammen for hele legestuegruppen. 

 


 


 


Opdateret 13. december 2018