Lokaludvalg

Lokaludvalget  

2017-2022  Brønderslev kommunale dagpleje.

 

 

Medlemmer

Dagplejer

Tina H. Præsius                  50 99 81 91                         tina.hammer.praesius@99454545.dk          

Lene Nielsen                       21 19 17 72                         lene.nielsen@99454545.dk

Helle T. Christensen           27 13 18 14                         helleogjacobtc@turbopost.dk

Jette Pedersen                     41 29 32 00                         jette9320@gmail.com

Helle Rasmussen                98 82 50 89                         nnhjbie@dbmail.dk

 

Pædagoger

Annette Bregnhøj               99 45 58 13                         annette.bregnhoj@99454545.dk

Birgitte Augustesen            99 45 58 14                         birgitte.augustesen@99454545.dk

Rikke Mørk                        99 45 46 23                         rikke.mork@99454545.dk

Leder

Jonna Østenkær                  99 45 47 19                         jonna.ostenkaer@99454545.dk

 

Der afholdes 4 årlige møder, 8-14, formøde 8-9.

Datoer er fastlagt, mandag, fredag prioriteres.

 

 

 

 

 

MED-aftalen
er en rammeaftale om
medindflydelse og medbestemmelse.
Aftalens formål er..

- at skabe grundlag for
bedring og udvikling af
samarbejdet mellem
ledelse og medarbejder .

- at sikre, at alle medarbejder
enten direkte eller gennem
repræsentanter, har mulighed
for medindflydelse og
medbestemmelse på egne
arbejdsforhold
og på rammerne for arbejdet

- at give mulighed for at styrke
arbejdsmiljøet ved en ændret
organisering af sikkerheds-
og sundhedsarbejdet i et
lokal Med udvalg. 

     


          
Opdateret 18. januar 2019