Lokaludvalg

Lokaludvalget  

2022-2026 Brønderslev kommunale dagpleje.

 

 

Medlemmer

Dagplejer

Tina H. Præsius                 50 99 81 91                         tina.hammer.praesius@99454545.dk

Diana Andersen                 21 19 17 72                         diana.b.andersen@99454545.dk

Lone H. Nielsen                 28 86 70 52                         lone.h.nielsen@99454545.dk

Louise Guldbæk                 51 93 24 56                         louise.g.kristensen@299454545.dk

Rikke Høtoft                      28 73 53 49                         rikke.hotoft@99454545.dk  

 

Pædagoger

Birgitte Augustesen            99 45 58 14                         birgitte.augustesen@99454545.dk

Janni Ladefoged                 99 45 4717                          janni.ladefoged@99454545.dk

Susanne M. Leemsgaard       99 45 47 15                         susanne.m.leemsgaard@99454545.dk

 

Konstitueret leder af dagplejen

Michael Høyer Johansen      99 45 50 50                    Mihy@99454545.dk

 

 

Der afholdes 4 årlige møder, 8-14, formøde 8-9.

Datoer er fastlagt, mandag, fredag prioriteres.

 

 

 

 

 

 

MED-aftalen
er en rammeaftale om
medindflydelse og medbestemmelse.
Aftalens formål er..

- at skabe grundlag for
bedring og udvikling af
samarbejdet mellem
ledelse og medarbejder .

- at sikre, at alle medarbejder
enten direkte eller gennem
repræsentanter, har mulighed
for medindflydelse og
medbestemmelse på egne
arbejdsforhold
og på rammerne for arbejdet

- at give mulighed for at styrke
arbejdsmiljøet ved en ændret
organisering af sikkerheds-
og sundhedsarbejdet i et
lokal Med udvalg. 

     


          
Opdateret 6. september 2022