Forretningsorden

Forretningsorden for Lokaludvalg i dagplejen
Brønderslev Kommunale dagpleje

Forretningsorden:

  • Der afholdes møde i udvalget, når formanden eller næstformanden ønsker det – dog mindst 4 gange årligt.
  • Der udarbejdes mødekalender for 1 år ad gangen, dette gøres på årets sidste møde.
  • Der holdes møde når et flertal af repræsentanterne anmoder om det.
  • Indkaldelse til møde sker med 3 ugers varsel.
  • Forslag til dagsorden sendes til formanden eller næstformanden senest 3 uger før mødet.
  • Dagsordenen udarbejdes af formanden eller næstformanden i fællesskab, og udsendes senest 2 uger før mødet.
  • Dagsordenen udsendes til alle kontaktpersoner pr. mail.
  • Der udpeges en referent.
  • Referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til LU samt alle kontaktpersoner.

 

Opdateret 5. marts 2013