Bakspejlet


 

I dagplejen har vi haft fokus på følgende:

 • Den synlige pædagog

 

 • Fokus på kvaliteten i vores tilsyn hos dagplejerne – Alle pædagoger arbejder ud fra ICDP, og bestræber sig på, til stadighed, at implementerer ICDP i det daglige arbejde hos dagplejerne. Dette gøres bl.a. gennem vores sprog, ved at sætte ord på dagplejerens handlinger eller frustrationer samt anerkende disse og ved, at vi som pædagoger er rollemodeller i forhold til vores relation til børnene.

 • Alle pædagoger arbejder ud fra ICDP, og bestræber sig på, til stadighed, at implementerer ICDP i det daglige arbejde hos dagplejerne. Dette gøres bl.a. gennem vores sprog, ved at sætte ord på dagplejerens handlinger eller frustrationer samt anerkende disse og ved, at vi som pædagoger er rollemodeller i forhold til vores relation til børnene.

 

 • Hos den enkelte dagplejer er der blevet arbejdet med læreplaner, hvor dagplejer og pædagog i samarbejde har beskrevet hvordan den enkelte dagplejer målrettet arbejder med dagplejens overordnet visioner, udfordringer og mål.

 • Den tidlige indsats - Der er blevet nedsat en projektgruppe i forhold til at optimerer den tidlige indsats. En gruppe med repræsentanter for hele daginstitutionsområdet, lederen af støttekorpset, den pædagogiske konsulent og lederen af dagpasningsområdet. Endvidere er der blevet nedsat en projektgruppe specifikt for dagplejen, med lederen, en medarbejder, teamkoordinatoren, den vejledende pædagog (AW), den pædagogiske konsulent og lederen af dagpasningsområdet.
 • Udviklingsmøder en gang om måneden hvor vi i personalegruppen tænker kreativt anderledes om forskellige emner og tiltag – eksempelvis hvordan vi bliver bedre til at synliggøre den kommunale dagpleje. På disse møder øver vi os i at være nysgerrig, tænke positivt og kreativt og udelukkende tænke muligheder


Vores frikøbte FAM samt FTR har været rundt i alle legestuegrupper for at tale om trivsel i grupperne.

Vi har også fokus på følgende:

 

 • Som en fast del af vores team vil vi analyserer video ud fra ICDP. Dette for at få en optimal sparring.

   

 • Fortsat arbejde i projektgruppen omkring den tidlige indsats.

 • Vores FAM og FTR vil arbejde med APV for alle vores dagplejere.

 • Kickstarte et projekt om to-kulturelle børn.

 • Opstart af en proces hvor der kigges på muligheder for gæstepleje i institutionerne i de små områder i kommunen.

 • Gæsteplejen og hvordan vi kan forbedre den

 • Rekruttere/fastholde børn(forældre) i den kommunale dagpleje (faglig profilering)

 

 

Opdateret 17. september 2014