Børn med særlige behov

Dagplejen oplever i stigende grad børn med forskelligheder. Børn der har behov for en særlig og tidlig pædagogisk indsats. Børn hvor det er vigtigt at vi sætter fokus på inklusion, hvor vi i mødet med barnet på en positiv måde inddrager barnet i fællesskabet.

Dagplejens erfaring med ovenstående er god, at vi gør en forskel i forhold til tidlig indsats samt inklusion.
Dagplejen er organiseret som små børnegrupper i hjemlige miljøer, hvilket i det daglige betyder, at der er basis for at skabe trygge, nære rammer for det enkelte barn og dets familie.
Dagplejeren er en professionel omsorgsgiver som med sine personlige ressourcer formår at skabe tryghed og nærvær, som en vigtig forudsætning for små børns trivsel og udvikling.
Dagplejeren er en stor støtte og hjælp til børn med forskelligheder og deres familier og fungerer i visse tilfælde som ”sikkerhedsnet”

Dagplejen arbejder med:

 • At alle børn udvikler sig på forskellige niveau, med de forudsætninger det enkelte barn har
 • At justere sig i forhold til børnene, reflekterer over børns læring og egne handlinger i hverdagen (samspilstemaerne)
 • At arbejde tværfagligt med sundhedsplejersker, børneterapeuter, sagsbehandler, psykologer mm.

Forudsætning for at styrke børn med forskelligheder og den tidlige indsats:

 • Dagplejepædagogen vejleder, understøtter og giver dagplejeren sparring
 • ICDP og relationspædagogik er grundstenene i mødet med børn og familier
 • Mulighed for at iværksætte individuelle tiltag

Hvad og hvordan gør vi:
Dagplejepædagogen vurderer og handler bl.a. ud fra:

 • Samarbejdsskema fra sundhedsplejersken
 • Hjemmebesøg sammen med sundhedsplejersken, det giver tryghed for forældrene
 • Børn kan i en periode tælle to pladser, evalueres løbende og bevilges 3 mdr. ad gangen
 • En børnegruppe på 3 kan tælle for 4, evalueres løbende og bevilges 3 mdr. ad gangen
 • Dagplejepædagogen understøtter og bidrager med specifik vejledning og træningsprogram eks. i samarbejde med andre fagpersoner arbejdes der med.
 • Motorisk/sansetræning - Kommunikation / tegn til tale / mundmotorisk træning
 • Der kan ydes tillæg til dagplejere for merarbejdet med børn/familier
 • Dagplejepædagogen er tovholder og koordinator for eks. tværfaglig indsats
 • Dagplejerne klædes fagligt på, bl.a. ved kurser, temadage, netværk
 • Der arbejdes ud fra forskellige metoder, BTU, SMTTE-modellen,
 • Netværksmøder
 • Tværfagligt småbørnsteam
 • Sikrer overlevering til børnehaver/specialgruppe

Der arbejdes ud fra følgende metode

Observation og vurdering (dagplejer og dagplejepædagog)
Tilsagn og inddragelse af forældre
Indsatsen evalueres og vurderes (SMTTE)
Afsluttes eller videregives til eks. PPR

Desuden benyttes tværfagligt distriktsteam, netværksmøder og andre relevante samarbejdsmøder til støtte og hjælp for barnet/familien.

Læs mere om Barnets Reform 

 Opdateret 6. september 2022