Ledelsesstruktur

Leder Jonna Østenkær

 

 

 

De 2 team består af 3-4 dagplejepædagoger. Målet med teamarbejdet er : faglig sparring og supervision i forhold til:

  • Dilemmaer ved ledelse af dagplejegrupper (GRUS, MUS)
  • Bekymringsbørn/familier
  • Tværfagligt samarbejde
  • Faglig udvikling/tiltag (relationspædagogik, ICDP, læreplaner)

Som leder af den kommunale dagpleje er det for mig vigtigt at skabe en arbejdsplads hvor trivsel,kompetenceudvikling og kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn 0-3 år går hånd i hånd med de tilstedeværende ressourcer.

En arbejdsplads hvor selvorganisering er et centralt begreb. Jeg har fuld tillid til, at den enkelte pædagog med sin indsigt og viden tager ansvar for at skabe trygge rammer for dagplejere, børn og forældre.

Jeg vægter forskellighed og ser det som en ressource, at pædagogerne er forskellige som hver især har kompetencer og kvalifikationer som udnyttes til alles bedste. Jeg ser metodefrihed som væsentlig i det pædagogisk arbejde. Skal læring og implementering af faglig/pædagogiske tiltag lykkes er det vigtigt, at såvel pædagoger som dagplejer mødes i det rette læringsrum

Det er vigtigt løbende at evaluere, justere og reflektere over pædagogisk praksis.

Jonna Østenkær

 

 

 

Opdateret 17. september 2014