Alsidige personlig kompetencer

 

Barnets alsidige personlige udvikling.

For at bygge et hus, er det en nødvendighed at have et stærkt og solidt fundament.

Vi ser dette fundament som barnets alsidige personlige udvikling, og betragter dette som afgørende for at opnå optimal læring.

 

  •  Barnet skal føle sig værdsat og anerkendt.

I hverdagen betyder det bl.a.

· At dagplejeren møder barnet med positive følelser.

· At dagplejeren ser og har forståelse for barnets følelser og initiativer.

· Endvidere møder dagplejeren barnet med en forventning til, at barnet kan mange ting – og gerne vil lære og udfordres.


  •  Barnets identitet, selvværd og selvtillid er vigtige elementer for barnets generelle udvikling og muligheder for at tilegne og lære sig nye ting.

I hverdagen betyder det bl.a.

· At dagplejeren kan rumme alle følelser, da måden hvorpå barnets følelser bliver mødt, har stor betydning for barnets udvikling – Selvværd.

· At dagplejeren stiller i hverdagen nogle krav der passer til det enkelte barn – Barnet bliver udfordret så det får succesoplevelser – Selvtillid.

Opdateret 16. januar 2013