Læreplanen

TEMA


BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER)

Alle børn skal have et godt selvværd.

Vision

Vores udfordring er at styrke barnets selvværd frem for barnets

selvtillid.

Udfordring(er)

Vi oplever, at vi i hverdagen har en tendens til, at det er barnets selvtillid frem for barnets selvværd vi styrker.

Vores delmål er derfor at have øget fokus på hvad der styrker barnets selvværd.

Delmål

Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema

Vi vil bruge ICDP i hverdagen.

Vi vil, have øget fokus på hvordan vi styrker barnets selvværd i hverdagen – altså se barnet for det det er og ikke for det det gør.

Vi skal udforme let forståeligt materiale omhandlende selvværd og selvtillid.

Konkrete initiativer

Pædagogisk praksis – metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb

Barnet hviler i sig selv – fx. at barnet ikke, hele tiden, har brug for, at blive bekræftet af en voksen.

Barnet bliver bedre til at give udtryk for dets følelser.

Tegn på læring

Til hvert delmål noteres de ’tegn på læring’ som I forventer at se hos børnene.

Dagplejere og pædagoger skal blive mere fortrolige med at anvende videokamera i hverdagen i forhold til ICDP.

Udviklingsområder

Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål.

- Hvor skal fokus særligt styrkes?

- Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov kræver særlig indsats ift. læreplanstemaet.

Beskriv konkrete initiative

Opdateret 16. januar 2013