Krop og bevagelse

 

Krop & bevægelse

At få sat vinduer i huset betyder glæde - nu kommer der lys ind.

Generelt føler børn glæde ved at bevæge sig. Børn kravler, går, løber hopper, klapper og sætter perler på snor, og lærer ved disse aktiviteter at kroppen er aktiv.

Kroppen rummer mange muligheder og den kan til stadighed udvikles og udfordres – alle sanser skærpes.

Når kroppen har det godt, er der stor sandsynlighed for, at barnet også føler psykisk velvære.

Det styrker barnets sundhed og velvære at bruge sin krop og det styrker barnet i troen på, at det kan noget, at det selv kan være med til at udforske verden omkring sig og så er det en forudsætning for læring generelt.


 

  •  Børnene skal tilbydes sund og varieret mad så de får mulighed for at udvikle sunde spisevaner.

I hverdagen betyder det bl.a.

- At børnene inddrages i arbejdet med madlavning og borddækning.

 

  •  Børnenes naturlige glæde ved at bevæge sig og lyst til fysiske udfoldelser understøttes og fremmes.

I hverdagen betyder det bl.a.

- At dagplejeren skal stimulere barnet til leg og bevægelse.

- At dagplejeren skal være bevidst omkring sin funktion som rollemodel.

Opdateret 16. januar 2013