Læreplanen

TEMA


KROP & BEVÆGELSE

At styrke alle børns fysiske sundhed samt støtte dem i at føle glæde ved at bruge deres krop.

Vision

Udfordringen er, at skabe de optimale rammer for fysisk udfoldelse for alle børn.

Udfordringen er, at tilbyde en spændende og varieret kost der er god og nærende for alle børn.

Udfordring(er)

Børnene skal i den daglige leg, udfordres fysisk.

Børnene skal tilbydes hyppige måltider der er ernæringsrigtige, mættende og indbydende

Delmål

Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema

Uanset vejr og vind skal børnene ud hver dag.

Dagplejeren skal være rollemodellen som viser børnene hvor stor en glæde det er at bruge sin krop. Endvidere skal dagplejeren støtte børnenes initiativer til fysisk udfoldelse ved selv at være deltagende.

Dagplejeren skal inddrage børnene i hele processen i madlavningen, så børnene får en bred viden om kost.

Konkrete initiativer

Pædagogisk praksis – metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb

Børnene bliver mere frie i deres bevægelser og tør at udfolde sig mere fysisk.

Børnene bliver mere aktive, trives og får mere energi.

Børnene får større lyst til at smage på forskellige madvare.

Tegn på læring

Til hvert delmål noteres de ’tegn på læring’ som I forventer at se hos børnene.

Vi skal søge viden om, og have fokus på vigtigheden af børns motoriske udvikling i alderen 0-3 år. Endvidere skal vi holde os opdateret i forhold til kommunens kommende kostpolitik samt allerede eksisterende ernæringsvejledning indenfor området.

Udviklingsområder

Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål.

- Hvor skal fokus særligt styrkes?

- Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov kræver særlig indsats ift. læreplanstemaet.

Beskriv konkrete initiativer

Opdateret 16. januar 2013