Kulturelle udtryksformerKulturelle udtryksformer og værdier
.

Barnets kulturelle udtryksformer og værdier, ser vi i husets farver og indretning. Det er vigtigt, at barnet forstår og oplever sin egen kulturs muligheder, idet vi mener, at det også er grundlaget for at forstå andres kultur og værdier. Vi tænker både som traditioner og kreative udfoldelser.

 

  •  Barnet skal føle sig som en aktiv del af det at opleve og det at skabe traditioner i dagplejehjemmet

I hverdagen betyder det bl.a.

 

  • At dagplejeren bl.a. inddrager barnet i forberedelserne til jul, påske, fødselsdage, fastelavn og andre kulturelle værdier.

 Barnet skal i dagplejen opleve muligheden for at udfolde sig kreativt og skabende.

I hverdagen betyder det bl.a.

At dagplejeren tilbyder barnet aktiviteter såsom at tegne, male, synge, danse, klæde sig ud, læse, bage, spille teater osv. 

Opdateret 16. januar 2013