Læreplanen

TEMA


KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

Alle børn skal kunne udtrykke sig kreativ og skabende

Vision

At alle børn tilbydes alle forskellige kulturelle udtryksformer

Udfordring(er)

Vi oplever, at vi i hverdagen ofte vægter at synge, læse og danse højere, end at tegne, male og klippe.

Vores delmål er derfor, at barnet tilbydes materialer såsom farver, pap, papir, lim, tape, sakse o.s.v.

Barnet skal opfordres til kreative udfoldelser af kreative og engagerede voksne.

Delmål

Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema

Vi skal i dagplejen prioritere indkøb af materiale til kreativ aktiviteter.

Vi skal inspirere hinanden til at ligestille de kreative aktiviteter med andre former for leg og læring.

Konkrete initiativer

Pædagogisk praksis – metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb

Barnet er fortrolig med brugen af forskellige kreative materialer og viser glæde ved at være ”skabende”.

Tegn på læring

Til hvert delmål noteres de ’tegn på læring’ som I forventer at se hos børnene.

Dagplejeren og pædagogen skal tilbydes kreative kurser, der er målrettet aldersgruppen 0-3 år.

Udviklingsområder

Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål.

- Hvor skal fokus særligt styrkes?

- Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov kræver særlig indsats ift. læreplanstemaet.

Beskriv konkrete initiativer

Opdateret 16. januar 2013