Natur og naturfænomener

 

Natur og naturfænomener.

Døren i huset giver adgang til at komme udenfor.

Det vigtigt, at alle børn oplever glæde ved, og muligheder i naturen, idet at naturen rummer ubegrænsede muligheder og udfordrer børnenes fantasi og sanser.

 

  •  Barnet skal sikres oplevelser, udfordringer og erfaringer i naturen igennem leg, eksperimenter og fordybelse. I dagplejen handler natur og naturfænomener ikke kun om at være ude i naturen. Det handler om hvordan vi er ude i naturen.

I hverdagen betyder det bl.a.

· At dagplejeren, sammen med børnene udforsker og undersøger naturen og omgivelserne.

· At dagplejeren er en god rollemodel i forhold til naturen. Eksempelvis skal dagplejeren vise glæde overfor natur og naturfænomener og guide børnene i naturens muligheder.

 

Opdateret 1. august 2019