Læreplanen

TEMA


NATUR & NATURFÆNOMENER

At alle børn får gode oplevelser i naturen.

Vision

Vores udfordring er, at alle børn får mulighed for at udforske og opleve naturen.

Udfordring(er)

Uansetbarnets udviklingsniveau skal alle børn inddrages i aktiviteter i naturen.

Barnet skal have mulighed for at sanse og mærke naturen.

Delmål

Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema

Dagplejen skal skabe rammerne for det enkelte barn, så det udfordres optimalt i naturen.

Dagplejeren skal give børnene mulighed for, at udforske forskellig former for natur uanset årstid og vejr.

Konkrete initiativer

Pædagogisk praksis – metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb

Børnene begynder, på eget initiativ, at fordybe sig og udforske naturen.

Barnet viser glæde ved at opholde sig i naturen uanset vejr og vind.

Tegn på læring

Til hvert delmål noteres de ’tegn på læring’ som I forventer at se hos børnene.

Vi skal søge viden omkring naturen, for at få en større bevidsthed om vigtigheden af at vi og børnene lærer at bruge naturen. Evt. i form af litteratur, kurser, nyhedsbrev mm.

Udviklingsområder

Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål.

- Hvor skal fokus særligt styrkes?

- Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov kræver særlig indsats ift. læreplanstemaet.

Beskriv konkrete initiativer

Opdateret 16. januar 2013