Læreplanen

TEMA


SOCIALE KOMPETENCER

Alle børn skal indgå i nære relationer og fællesskaber.

Vision

Vores udfordring er, at alle børn skal indgå i fællesskabet.

Udfordring(er)

På trods af forskel i alder og kompetencer skal børnene inddrages i fælles leg og oplevelser.

Barnet skal mødes af nærværende rollemodeller.

Delmål

Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema

Vi vil anvende ICDP i hverdagen.

Konkrete initiativer

Pædagogisk praksis – metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb

At børnene søger hinanden på tværs af alder.

At barnet inddrager tidligere fælles oplevelser i egen leg.

At barnet viser glæde ved at være sammen med andre.

Tegn på læring

Til hvert delmål noteres de ’tegn på læring’ som I forventer at se hos børnene.

Vi skal have fokus på hvor vigtigt det er, at alle børn indgår i anerkendende relationer.

Blive mere fortrolige med at anvende samspilstemaerne fra ICDP

Udviklingsområder

Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål.

- Hvor skal fokus særligt styrkes?

- Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov kræver særlig indsats ift. læreplanstemaet.

Beskriv konkrete initiativer

Opdateret 16. januar 2013