SprogSprog

At få taget på huset betyder, at nu er der skabt en samling på huset. Vi ser sproget/kommunikation med andre børn og voksne, som en vigtig del af barnets udvikling.

Når barnet er aktivt, lærer det virkeligheden at kende og sproget knyttes sammen med de personer og genstande, der eksisterer i barnets verden.

I barnets tid i dagplejen, sker der en markant udvikling i barnets sprog.

Sprog defineres som talesprog, kropssprog, billedsprog, tegnsprog osv.

 

  •  Barnet skal i dagplejen opleve, at der lyttes anerkendende og opmærksomt til dets fortællinger om følelser og oplevelser.

I hverdagen betyder det bl.a.

· At dagplejeren sætter ord på barnets følelser, handlinger, oplevelser, og barnets udtryk generelt.

* Barnet skal gives mulighed for at udvikle sit sprog gennem leg, samtale, daglige gøremål og oplevelser.

I hverdagen betyder det bl.a.

· At dagplejeren giver barnet mulighed for at deltage i hverdagens aktiviteter og taler med barnet om dem.

 

Opdateret 16. januar 2013