Læreplanen

TEMA


SPROG

Alle børn skal have mulighed for at udtrykke sig på

forskellige måder.

Vision

Vores udfordring er, at børnene uanset sproglig kompetence

får mulighed for at udtrykke sig.

Udfordring(er)

Barnet skal mødes af voksne som forstår hvad barnet udtrykker,

også når det ikke er talesproget.

Uanset barnets sproglige udvikling, skal barnet inddrages i

fælles aktiviteter

Delmål

Der vælges max 3 delmål i forhold til hvert tema

Dagplejeren skal igangsætte aktiviteter hvor alle børns sproglige

udvikling stimuleres.

Dagplejeren skal præsenterer børnene for forskellige udtryks-

former , eks. musik, billedkunst, drama osv.

Konkrete initiativer

Pædagogisk praksis – metoder og aktiviteter for at omsætte delmålene til læringsforløb

Barnet tager oftere initiativ til – og deltager i ”samtaler.”

Barnet bliver bedre til at udtrykke sig.

Tegn på læring

Til hvert delmål noteres de ’tegn på læring’ som I forventer at se hos børnene.

Vi skal have fokus på, at alle aktiviteter kan tilpasses børnenes

niveau og kompetencer.

Udviklingsområder

Overvejelser i forhold til enten temaet eller det enkelte delmål.

- Hvor skal fokus særligt styrkes?

- Hvor mangler der evt. kompetencer i forhold til at kunne opnå den forventede/nødvendige læring/udvikling m.m.

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov kræver særlig indsats ift. læreplanstemaet.

Beskriv konkrete initiativer

Opdateret 16. januar 2013