Værdigrundlag

Værdier i Dagplejen.

Med afsæt i Brønderslev Kommunes bærende værdier, har vi i dagplejen udarbejdet et værdigrundlag, der skal være fundamentet for det pædagogiske arbejde i dagplejen. Værdigrundlaget skal medvirke til at sikre kvaliteten af det pædagogiske arbejde samt at fremme dagplejen som en trivselsskabende, udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads. Vi finder det vigtigt, at vores værdier kan afspejles i kerneydelsen, hvorfor vi i processen valgte at sætte værdierne op i forhold til kollegaer på dagplejekontoret, dagplejerne samt forældre og børn.

1.
Trivsel
Behandle hinanden ordentlig samt være troværdig, ærlig, loyal, og åben.
Udvise tro på at alle gør deres bedste.
Møde dem der hvor de er.
Nærværende og anerkendende.
Respekt
Anerkendelse af deres personlighed og faglighed.
Anerkendelse af individuelle kompetencer.
Anerkendelse af forskellige livsvilkår.
Tage ansvar for barnets tarv (barnets advokat)
Tryghed
Udvise opmærksom- og ansvarlighed.
Udvise opmærksom- og ansvarlighed.
Udvise troværdighed og professionalisme.
Udvise omsorg og anerkendelse.

2.
Forskellighed
Pads og forståelse for den enkelte.
Accept af forskellighed.
Tilgodese og imødekomme individuelle behov.
Tilgodese det enkelte barn.

Åbenhed
Loyal og lyttende.
Udvise tillid og synlighed.
Lyttende samt blive taget alvorligt.
Aktiv og nærværende.

Ejerskab
Medindflydelse samt medbestemmelse.
Medindflydelse samt medbestemmelse på beslutningsprocesserne
Medindflydelse via bl.a. forældreråd / forældrebestyrelse.
Medbestemmelse ud fra det enkelte barns alder og udvikling

Arbejdsglæde
Plads til forskellighed, medindflydelse samt mulighed for personlig udvikling.
Tilfredshed og anerkendelse.
Udvikling, samvær og stjernestunder

3.
Rummelighed

Anerkendelse af vores forskellige evner – og udviklingsbehov.
Anerkendelse/accept for deres individuelle, ressourcer og kompetence. 
Anerkendelse i forhold til børnenes individuelle udviklingsniveauer.

Visionær
Bidrage til fælles udvikling med input og ideer.
Sikre individuel udvikling.
Indsigt i og respekt for samfundsudvikling. 
Give mulighed for at navigere i forskellige miljøer

Refleksion
Følge op på nye pædagogiske tiltag
Evaluering af den pædagogiske praksis
Forholde sig til kritik på en konstruktiv måde.
Følge op på indsatser.

Udviklingsparat
Åben og lyttende overfor nye pædagogiske tiltag
Imødekommende og samarbejdsvillig. 
Lydhør overfor ønsker og behov.
Opdateret faglig, samt give barnet de bedst mulige betingelser for udvikling1.
Trivselsskabende
 arbejdsplads

2.
 Attraktiv
arbejdsplads

3.
Udviklingsorienteret
arbejdsplads
 

 

Opdateret 6. september 2022