Relationspædagogik

Relationspædagogik = ICDP

Gennem et entusiastisk samspil med en engageret omsorgsperson sker der udvikling og det er det, vi har oplevet sker i arbejdet med ICDP.
Der arbejdes ud fra følgende 8 temaer, som igen er inddelt i 3 områder:

1 – 4 den følelsesmæssige dialog
5 – 7 den meningsskabende dialog
8 den guidende dialog1. Vis positive følelser – vis du er glad for barnet.
En spejling giver selvværd – jeg betyder noget, har værdi for den voksne, der er sammen med mig.

2. Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
Accept af barnet, grundlæggende erkendelser af ”du er ok”.

3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af og prøv at holde en samtale i gang.
Anerkendelse af barnet som et selvstændigt individ med intentioner og vilje. Den voksnes udspil, at ville barnet noget, er en anerkendelse af barnets verden som værende vigtig.

4. Giv ros og anerkendelse for det, som barnet klarer at gøre.
Giver barnet selvtillid - tillid til egne evner. Gør barnet opmærksom på, hvad det kan præstere – en oplevelse af accept og af at være kompetent.

5. Hjælp barnet til at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne.
Fælles opmærksomhed som forudsætning for intention i samspillet – forudsætning for at den voksne kan formidle erfaring, såvel som forudsætning for læring. Barnet får erfaring med at dele – udveksle tanker og følelser - og samarbejde.

6. Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at beskrive det, I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme.
Følelser giver vores erfaring mening – godt og ondt – og støtter hukommelsen.

7. Uddyb og giv forklaring, når du oplever noget sammen med barnet.
Erfaringsberigelse og formidling. Støtter barnet i relation til sin omverden – gør barnet nysgerrig, motiverer det til at se nye sammenhænge – til at lære.

8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.
Hjælper barnet på længere sigt med at problemløse. At forholde sig til en situation og opgave – lægge en strategi og kunne handle der ud fraICDP er ikke en teknik,
men en tankemåde /
filosofi.

ICDP er ikke noget man
skal lære, men det er
noget man er.
Man skal bruge de
ressourcer som man
allerede har.

Opdateret 13. december 2018