Asaa, Strandskallerne

Strandskallerne Asaa

Velkommen til Strandskallerne, Asaa, Østkystens perle!

Her i Asaa er vi en dagplejegruppe som består af 5 friske piger.

Jane Johansen

Ulla Bak Pedersen

Gitte Jakobsen

Camilla Thomsen

Joan Bertelsen

Vi mødes hver 2. fredag til heldagslegestue i Asaa hallen. Formålet med at gå i legestue er blandt andet for at styrke det sociale samvær mellem alle børnene og deres forhold til de voksne. Børnene lærer alle dagplejerne bedre at kende og bliver trygge ved dem, hvilket er en stor hjælp, når der er behov for gæstepleje. Børnene lærer at begå sig i en større forsamling og forholde sig til flere voksne, hvilket er godt for deres videre færd frem i verden. Vi kan lave større fælles aktiviteter, hvor vi kan fordybe os. Det giver en roligere og mindre stresset dag for alle, da vi kan udnytte tiden optimalt. Til brug i legestuen laver vi i fællesskab et program over aktiviteter. Blandt andet 1 månedlig fælles fødselsdag, hvor vi fejrer de børn, som der har haft fødselsdag, med sang, historie og hygge.

I de forskellige aktiviteter indgår de 6 temaer, som er lovbestemt.

-personlige kompetencer

-sociale kompetencer

- sprog

- krop og bevægelse

- natur og naturfænomener

- kulturelle udtryksformer og værdier

Vores aktiviteter skal dokumenteres, det gør vi blandt andet ved at tage billeder og lave lærerplaner som er tilgængelige på Brønderslev kommunale dagplejes hjemmeside.

Vi skal i 1. halvår arbejde overordnet med motorik, både indenfor og ude i naturen. Begge steder kan bruges som løftestang for børnenes udvikling, motorik, sprog og sociale kompetencer.

Børnene:

  • Oplever glæde ved, accept og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.

  • Tilegner sig med alle sanser den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

 

En god motorik kræver, at børnene er aktive, øver sig og stimuleres af engagerede og nærværende voksne.

Børnene øver sig individuelt og sammen med de andre børn og dagplejere.

 

De voksne tager deres udgangspunkt i hvert enkelt barn og anerkender, at børn gerne vil - og ofte kan selv.

 

Derudover har vi:

Samarbejde med Asaa Børnehave: samarbejdet består i, at vi går på besøg i børnehaven 1 gang om måneden, hvor vi enten er ude på legepladsen, eller vi er indenfor. Derudover bruger vi børnehaven som gæstepleje for de større børn. Det vil sige de børn, der er fyldt 2 år og som vurderes klar til tilbuddet.

Samarbejde med Asaa kirke: den 2. onsdag i måneden går vi i kirke, hvor vi synger og leger.


Opdateret 11. maj 2022