Asaa, Strandskallerne

Strandskallerne Asaa

Velkommen til Strandskallerne, Asaa, Østkystens perle!

Her i Asaa er vi en dagplejegruppe som består af 4 friske piger.

Jane Johansen

Ulla Bak Pedersen

Majbritt Sørensen

Bodil Johansen

 Vi mødes hver 2. mandag til heldagslegestue i vores lokale spejderhytte. Den ligger i et dejligt naturområde, hvor vi rigtig kan tumle os. Formålet med at gå i legestue er blandt andet for at styrke det sociale samvær mellem alle børnene og deres forhold til de voksne. Børnene lærer alle dagplejerne bedre at kende og bliver trygge ved dem, hvilket er en stor hjælp, når der er behov for gæstepleje. Børnene lærer at begå sig i en større forsamling og forholde sig til flere voksne, hvilket er godt for deres videre færd frem i verden. Vi kan lave større fælles aktiviteter, hvor vi kan fordybe os. Det giver en roligere og mindre stressende dag for alle, da vi kan udnytte tiden optimalt. Til brug i legestuen laver vi i fællesskab et månedsprogram over aktiviteter. Desuden har vi telefonkæden som sættes i gang dagplejerne imellem, hvis man får en god idé til en aktivitet, udover det der er planlagt på forhånd.

I de forskellige aktiviteter indgår de 6 temaer, som er lovbestemt.

-personlige kompetencer

-sociale kompetencer

- sprog

- krop og bevægelse

- natur og naturfænomener

- kulturelle udtryksformer og værdier

Vores aktiviteter skal dokumenteres, det gør vi blandt andet ved at tage billeder og lave lærerplaner som er tilgængelige på Brønderslev kommunale dagplejes hjemmeside.

I første halvår af 2019 arbejder vi videre overordnet med temaet Natur/ årstider. Naturen kan bruges som løftestang for barnets udvikling motorik, sprog og sociale kompetencer. Daglig bevægelse er afgørende for børns sundhed blandt andet, fordi børn opbygger deres muskler og knogler, mens de vokser. Aktive børn trives bedre og har mere energi. Bevægelse styrker børns motorik, så de har lettere ved at koncentrere sig og lære.

  • Børn der bevæger sig, er glade børn.

  • Børne der bevæger sig, har mere selvtillid.

  • Børn der bevæger sig, lærer mere.

    Derudover får børnene indblik i de forskellige årstider: vinter/sne-is-kulde. Forår: alting springer ud, fuglene synger. Sommer: sol, varme, insekter osv. Børnene bliver opmærksomme på vejret og vejrets skiftene. De observerer forskellige ting i forbindelse med årstidernes skiftene og ikke mindst ved at opholde sig ude i naturen.

 

Derudover har vi:

 

Samarbejde med Asaa Børnehave: samarbejdet består i, at vi går på besøg i børnehaven 1 gang om måneden, hvor vi enten er ude på legepladsen, eller vi er indenfor. Derudover bruger vi børnehaven som gæstepleje for de større børn. Det vil sige de børn, der er fyldt 2 år og som vurderes klar til tilbuddet.

Samarbejde med Asaa kirke: den 2. onsdag i måneden går vi i kirke, hvor vi synger og leger sammen med præsten Jeanette og organisten Hedvig.

Krop og bevægelse i Asaa hallen den sidste fredag i måneden.

Besøg på plejehjemmet et par gange årligt.

Opdateret 3. april 2019