Mariehønen

 Velkommen til Mariehønen. Vi er flg. dagplejere :

Gitte Elmegaard

Anna Marie Christensen

Pernille Nyhave

Maria Larsen

 

Mariehønen hedder vores gruppe som består af 4 dagplejere. Vores dagplejepædagog er Rikke Bohn.
Geografisk er vi en blandet flok fra midt- og nordby.

Vi benytter meget gerne de gratis tilbud, der er i byen, såsom arrangementer på biblioteket, Brønderslev marked, julegudstjenesten i kirken. Ligeledes kommer Bogbussen i legestuen ca. én gang om måneden.

 

Faste aktiviteter / traditioner i løbet af året :

Juletræsfest.

Bedsteforældredag.

Fastelavnsfest.

Påske/Julefrokost.

Brønderslev marked.

Julegudstjeneste.

Besøg af bogbus.

Fotografering.

Bamsedag på bibliotek.

Tur til dådyrene.

Mariehønens mål og værdier:

Tryghed og fællesskab

Tilgodese børnenes individuelle behov

Rummelighed i forhold til kultur og forskellighed

Skabe og holde traditioner i hævd

Tilrettelægge aktiviteter og oplevelser i forhold til de 6 læreplanstemaer

Opdateret 11. maj 2022