Leg med perler

Leg med Perler.          

Pædagogiske læreplanstemaer:

-         Barnets alsidige personlige udvikling

-         Sociale kompetencer

-         Sprog

-         Krop og bevægelse

-         Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål: Styrkelse af børnenes finmotorik samt farvekendskab.

Hvorfor: Der er mange funktioner og færdigheder som børnene skal lære her i dagplejen og Motorikken, sproget og farve kendskab er nogle af dem vi arbejder meget med.

Hvordan: Jeg laver 2 forskellige aktiviteter med perlerne, en egnet til de yngre børn og en til de ældre børn.

Med de to store, finder vi træperler som vi sætter på piberenser. Bagefter bøjer vi dem til sjove former. Vi snakker om de farver perlerne har, og nogle gange beder jeg dem om at finde en bestemt farve perle, for at øve deres hukommelse af farverne.

Med de 2 små laver vi perleplader med store perler. Vi snakker om farverne og om at vi skal være forsigtige når vi sætter perlerne ned på pladen, da de ellers vælter J En super øvelse til styrkelse af finmotorikken.

Udviklingsområder:

-         Farve kendskab

-         Former

-         Fin morotik

-         Sprog

-         Lytte til instruktioner

-         Hukommelse

-         Styrkelse af den kreative sans

 

Opdateret 26. februar 2014