Motorik projekt

Jeg har over en periode på 2 mdr. lavet et motorik projekt, hvor jeg har taget udgangspunkt i bogen: ”små glade ben” af Nanett Borre. Jeg byggede mit projekt op i 3 faser: 1 fase brugte jeg på at indsamle teoretisk viden om børn og motorik og vigtigheder heraf. 2 fase brugte jeg på at udvælge de lege/aktiviteter som jeg ville koncentrere mig om samt forberedelse heraf. Sidste og 3 fase var udøvelsen sammen med børnene, med en beskrivelse af læringsområder mm. Alt sammen har jeg samlet i en opgave.

Et af de første spørgsmål jeg stillede mig selv var:

Hvorfor er det så vigtigt at jeg som dagplejer har ekstra fokus på motorikken?

Motorikken er jo en af de væsentligste dele for at et barn er velfungerende. Der er lavet mange undersøgelser på børn og motorik, og de viser bl.a. at de motoriske dårlige børn har store indlæringsvanskeligheder. Her kan vi som dagplejer jo virkelig gøre en forskel, med den rigtige viden og ideer til aktiviteter, kan vi, ved at tænke motorikken bevidst ind i hverdagen, medvirke til at børnenes motorik styrkes og derved mindske indlæringsvanskelighederne senere i deres liv.  Herudover kan vi ved at være bevidste om den naturlige motoriske udvikling af barnet i den tid hvor de er hos os (0-3 årige) bedre tilrettelægge læreplaner og aktiviteter med motorikken i fokus.

Efter de 2 mdr. er jeg blevet endnu mere bevidst om hvor vigtig en rolle jeg som dagplejer har i børnenes motoriske udvikling, og hvor meget jeg egentlig kan styrke og øge den med den rette teoretiske viden. Jeg har lært at det ikke er rammerne der hæmmer eller øger den motoriske udfoldelse hos børn i dagplejen, men at det er min egen indstilling og viden som dagplejer. Vi skal se muligheder frem for begrænsninger og udnytte de muligheder og ressourcer vi har til rådighed.

Vi skal huske at vi er rollemodeller, vi skal være motiverende og vise vejen. Hvis vi udviser glæde og begejstring over det vi skal lave, så vil børnenes lyst til at deltage også være der. Vi skal sørge for at inkludere alle børnene, vi skal se dem hvor de er. Vi skal skabe et positivt grundlag for læring og udvikling, og det gør vi bl.a. ved at bruge anerkendende pædagogik. Alle børn skal ses og høres.

Men det er ikke kun mig der har lært noget gennem denne proces, børnene har også lært utrolig meget. De har udover at have styrker både deres fin og grov motorik også styrket mange af deres andre færdigheder og også opnået nye. Deres selvværd er øget rigtig meget i denne periode, de har opdaget at de kan rigtig mange ting, og fået ros hele vejen igennem. Der har været rigtig mange succesoplevelser. De har styrket færdigheder som at vente på tur, lytte til instruktioner, hånd/øje koordination og meget mere. Deres ordforråd er øget og til sidst er deres sociale kompetencer også blevet styrket.

Opdateret 4. november 2013