Motorik

Motorik.     

    Pædagogiske læreplanstemaer:

-         Barnets alsidige personlige udvikling

-         Sociale kompetencer

-         Sprog

-         Krop og bevægelse

 Mål: At børnene styrker deres motorik, samt opdager nogle nye ting de selv og at børnene bliver udfordret motorisk og eksperimenterer med deres krops formåen.

 Hvorfor: Motorik er naturlig del af børnenes udvikling, og ved at lave en motorik bane, kan jeg stimulere deres motorik på mange forskellige måder. Der er plads til både de børn, der kun kan kravle, men også dem der kan løbe og gå. Det er en sjov måde at øve de motoriske færdigheder på.

Hvordan: Jeg har lavet en bane med forskellige motoriske redskaber. Børnene bestemmer selv, hvad de vil lave på banen, og jeg assisterer hvor der er behov for hjælp. Det er en rigtig sjov aktivitet som stimulerer børnene på mange forskellige måder.

 

Udviklingsområder:

-         Styrkelse af balance

-         Styrkelse af øje/fod koordination

-         Vente på tur

-         Bevidsthed om kroppen og hvad den kan

-         Grov motorik

Opdateret 26. februar 2014