Perlehænder

Pædagogiske læreplanstemaer:

-          Barnets alsidige personlige udvikling

-          Sociale kompetencer

-          Sprog

-          Krop og bevægelse

-          Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi arbejder lige nu med projekter der omhandler vores hænder. I dag har vi sunget tommelfinger sangen, og snakket og vores fingre og hænder og hvad vi kan med dem. Som afslutning på dagen har vi lavet perlehænder. Først laver børnene et aftryk af deres hånd i trylledej. Herefter smører vi godt med olie i aftrykket. Så får børnene ellers lov til at fylde aftrykket op med perler.

Vi snakker om perlernes farver og om hvor mange perler vi kommer i. Der bliver talt til 5 mange gange, da det er det højeste børnene kan tælle til på nuværende tidspunkt. Da alle aftryk er fyldt op med perler, kommer vi dem i ovnen. Det er nogle spændte børn der venter på at se de færdig bagte perleænder.

Udviklingsområder:

-          Fin motorik

-          Fantasi

-          Evne til at lytte

-          Kunne følge instruktion/vejledning

-          Farvekendskab

-          Succesoplevelse

-          Tålmodighed

-          Kreativitet

-          Tal forståelse

-          Kroppen

-          Sprogkundskaber

Opdateret 4. november 2013