Dronninglund

Den kommunale dagpleje i Dronninglund

 

I Dronninglund er der 23 kommunale dagplejere og tilsammen passer vi ca. 100 børn. Vi er fordelt på 3 grupper:

 

Humlebien med Janni Ladefoged som pædagog.
Grankoglen der har Janni Ladefoged som pædagog.

Krudtuglerne med Heidi Torp Nielsen som pædagog.

 

 

Vi har legestuelokale i Fredensgade 3. Grupperne går i legestue hver 14. dag og altid i heldagslegestue. Det foregår på den måde, at dagplejerne møder ind om morgenen i legestuen og modtager børnene der, og børnene hentes igen i legestuen. Grupperne laver legestue program for den enkelte gruppe. Derudover er der i løbet af året forskellige fælles aktiviteter. For alle dagplejere og børn.

 

BIBLIOTEK: 2-3 gange i løbet at året er der arrangementer på biblioteket, som henvender sig til børn i alderen 0-3 år. Det kan f.eks. være musikalsk legestue eller bamsefest. Vi låner bøger på biblioteket og børnene nyder at lege der.

 

BØRNEHAVEBESØG: 1 gang om måneden er der mulighed for at komme på børnehavebesøg. Legestuegrupperne skiftes til at gå på besøg i de tre børnehaver (Den grønne giraf, Himmelblå og Dronninglund Børnehave).

 

DAGPLEJEDAG: den anden onsdag i maj er udnævnt til landsdækkende dagplejedag. I Dronninglund har vi valgt at feste hele ugen. Vi vælger forskellige temaer, vi vil arbejde med. Vi har f.eks. haft tema om gamle dage, hvor vi legede nogle af de gamle lege, f.eks., sækkevæddeløb, æggeløb og gamle sanglege. Vi har haft krible-krable tema, hvor vi har sat dyrefælder ud, og studeret fangsterne. Mandag og onsdag formiddag mødes børn og dagplejeren og synger og laver de aktiviteter, der er planlagt omkring årets tema. Fredag holder vi heldagslegestue i hallen og afslutter ugen med kaffebord for forældre og søskende.

 

FORÆLDRERÅDET: Forældrerådets opgave er bl.a. at give en hånd med om fredagen i hallen. Forældrerådet tjener lidt penge ved salg af kaffe og kage om eftermiddagen. Pengene bruges til fælles arrangement for alle byens dagplejebørn. Det kan f.eks. være besøg af Michael Bak. Der sidder også en repræsentant fra det lokale forældreråd i den kommunale forældrebestyrelse.

 

HEJ, SKAL VI LEGE: uge 41 er af Børneulykkefonden udnævnt til legeuge. I Dronninglund sætter vi i denne uge ekstra fokus på motorikken. Vi laver et program som alle følger i denne uge. Ugen slutter med diplom til alle børn, der har deltaget.

 

JULEGUDSTJENESTE: En af de sidste dage inden jul er vi i kirke, hvor der holdes en julegudstjeneste henvendt til dagplejens børn.

 

FIND PÅSKEHAREN: Først påske mødes alle byens dagplejebørn for at lede efter påskeharen ude i Lilleskoven. Vi har altid været heldige at finde den.

 

LEG &BEVÆGELSE: I vinterhalvåret har grupperne mulighed for at bruge hallen en gang om ugen. Nogle gange  gruppevis, andre gange på tværs af grupperne. En fantastisk mulighed for børnene for at løbe, hoppe, trille, lege med faldskærm osv.

 

NATURENS DAG: I september afholder vi Naturens Dag. Friluftsrådet opfordrer dagplejere og institutioner til at lave arrangementer i naturen. Her sættes der fokus på små, nære ting. Temaet kan f.eks. være ”naturen i din have” eller ”spis naturen”.

 

SMÅ SYNGER SAMMEN-DAGEN: Små synger sammen-dagen er en årlig sangdag for landets dagtilbud. Alle børn i vuggestuer, børnehaver og dagpleje er inviteret til at synge med. Det er DR der er initiativtager til dagen. Vi er også med i Dronninglund. Vi mødes udenfor legestuen og synger sammen.

 

De tre legestuegrupper skiftes til at planlægge de forskellige fællesarrangementer.

 

  

Opdateret 6. september 2022