Motorik

Vi har igennem de mørke vinter måneder arbejde med motorik indenfor. Jeg har lavet forskellige  ”øvelser” til børnene, f.eks. har de løbet på en madras, hoppet, trillet rundt på gulvet, slået koldbøtter, leget på stor bold, drejet rundt på stole, cyklet med deres ben på gulvet og sunget sange vi skulle bevæge os til.

Børnene har fået utroligt meget ud af det, og har selv taget initiativ til nogle af de ting, vi har lavet i forløbet med fokus på motorikken.

Det er meget vigtigt for det enkelte barn at have en god motorik. Det styrker og hjælper barnet til at kende sin krop og grænser for udfordringer, samtidig med det giver også mod på livet til at ville mere og tør at vise andre hvad man er god til. Det giver barn et godt selvværd og troen på sig selv.

Opdateret 7. juni 2016