Sprog

Sprog

 

Vi skal arbejde med sprog, som er et af vores seks læreplanstema, frem til nytår. Jeg har skrevet mine tanker og idéer ned, som jeg vil arbejde/ lege med sammen med min børnegruppe.

Hvad er lærerplanstema sprog ?

 

Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udvikling, fx kropssprog, billedsprog, talesprog, tegnesprog og skriftsproget.

Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskab kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktiv i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.

Børn har behov for at møde voksen mennesker, der lytter til dem med forståelse og anderkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af.

Det er vigtigt at barnet udvikler sig sprogligt så tidligt som muligt, fordi barnets sproglig kompetencer har stor betydning i forhold til at det kan indgå i læringssammenhænge og for at det kan begå sig socialt.

 

Mine tanker og ide til, hvordan vi/ jeg vil arbejde med sprog :

 

Det er vigtigt at skabe et miljø, hvor der er tid og rum til at tale og lytte og opfordrer barnet/ børnene til at bruge sproget aktivt. Støtte og anderkende / rose barnet til at bruge sproget.

Ideer til hvad vi skal lave :

 •  sætte ord på alle ting og handlinger

 • aktiv lyttende

 • begejstring - tænde stjerner i børnenes øjne

 • synge/ sanglege

 • sang med rekvisitter

 • Arranger lege som fremmer sprogforståelsen - leg med forholdsord - leg med begreber - der er sjovt at lege med sproget

 • små teater forestillinger

 • fjol og sjov med sproget

 • højtlæsning, rim og remser

 • sprogkuffert

   

  Det jeg vil opnå med sproget er at børnene kan fortælle om oplevelser  og kunne sætte ord på egne behov og følelser. Derud over at jeg kan se at børnene viser interesse for hinanden, og begynder at skabe legerelationer. At se børnene spontan synger og viser interesse for højtlæsning, sanglege, rim og remser.

   

 

 

Opdateret 7. september 2017