Hjallerup By

Velkommen til den kommunale dagpleje i Hjallerup

Vi er 4 grupper: Anemonen, Mælkebøtten, Smørblomsten og Tusindfryd

Årlige fælles traditioner :

Børnehavebesøg: Vi tager på skift på besøg i byens 3 børnehaver. Vi mener, at det skaber en tryghed for børnene den dag de skal starte i børnehave.

Dagplejedag: 2. onsdag i maj er der dagplejedag. (En dag der fejres i mange kommuner rundt om i Danmark). Denne dag har vi altid et fælles arrangement i byen hvor vi hygger os sammen. Vi skiftes gruppevis til at arrangere formiddagen.

Markedstur: Markedsudvalget inviterer os i familie teltet en formiddag, hvor vi synger, ser underholdning og får kagemand.

Jule-udeliv: Vi mødes alle til julehygge den første onsdag i december. Det kan være nissemor der underholder eller at vi skal finde julemanden. Vi skiftes gruppevis til at stå for dagen.

Julegudstjeneste: Menighedsrådet henter os alle i bus og bringer os til kirken, hvor præsten med dukketeater fortæller juleevangeliet..

Legestue: lige nu har vi desværre ikke et egnet hus hvor vi kan gå i heldagslegestue, men vi kan mødes i haven ved den gamle legestue, eller andre steder i byen til formiddags-legestue.

Mange hilsner fra alle de kommunale dagplejere i Hjallerup - et godt pædagogisk tilbud til jeres barn.

 

 

Opdateret 11. maj 2022