Stenum

 I Stenum er vi følgende dagplejere:I Stenum er vi 6 dagplejere, og vi byder velkommen til en dejlig gruppe. Vores målsætning er at skabe et tæt samarbejde med forældrene og under hensynstagen til det enkelte barns behov, gennem en tryg og omsorgsfuld hverdag, at skabe harmoniske og selvstændige børn.

Vi er ofte sammen i legestuen, på legepladsen eller i børnehaven, så alle vores skønne dagplejebørn kender os hver især. Se vores fælles aktiviteter på årsplanen. Vi er gæstedagplejere for hinanden, og der er 100 % pasnings garanti i den kommunale dagpleje.                                                                          

Vi er alle uddannet i ICDP, som er ønsket om at udvikle kommunikationen mellem barnet og dets omsorgspersoner, vi anvender ICDP til at optimere børns udviklingsbetingelser i dagplejen. Vi har  førstehjælp kurser og røgfrie hjem. Vi har alle, på nær Karina, DGI dagplejer uddannelsen. Karina har i stedet kurset, høj kvalitet i dagtilbud i Brønderslev kommune.                                                  

Vi vægter alle et kropsligt dannende bevægelsesmiljø i dagplejen.

Vi glæder os til at kunne byde nye børn velkommen til vores skønne gruppe. Læs mere om os hver især, ved at klikke på vores navne under billedet.

Med venlig hilsen

Dagplejerne i Stenum

 

 

 

 

 

Opdateret 9. maj 2019