Ro på

Massage og afspænding

 

Mål:

Jeg vil skabe et roligt afbræk for børnene, i deres ofte aktive hverdag.

 

Hvorfor:

Jeg vil give børnene mulighed for at mærke sig selv og hinanden på en anden måde, end når de leger med høj aktivitet.

 

 

Dokumentation:

Jeg vil gerne kunne se at aktivitetsniveauet falder, jeg vil tage billeder og videooptagelser. Forældrene, til de børn der kan tale, skulle gerne hører børnene fortælle om det vi laver.

Jeg vil fortælle om hvad vi laver.

 

Hvordan:

I uge 45-46-47-48.

Vi vil hverdag inden middagsmad lave en fælles afspænding, hvor vi ligger på gulvet i legerum med dæmpet lys og stille musik. Vi ligger med puder på gulvet.

Derudover vil jeg lave tryk/massage ved legen rosinbrød, i løbet af dagen.

Endvidere vil børnene blive rullet ind i et tæppe og få trykmassage.

Jeg vil endvidere prøve at skabe ro på legeværelset, ved at sætte afslappende musik på og dæmpe lyset, når vi leger.

 

Udviklingsområder:

Sansemotorisk, kropsbevidsthed og fællesskab.

 

 

Hvornår: Hele november.

 

Evaluering:

Børnene har været rigtig glade for denne ide.

De finder selv puder frem og vil gerne ligge på gulvet og hvile. Vi har endda benyttet det i legestuen, hvor vi oplevede at der blev en rolig stemning både blandt børn og voksne.

Vi vil fremadrettet blive ved med at bruge den stille afspændingsmusik inden vi skal spise og sove til middag.

 

Dorte Egebak Thaagaard

Stenum

 

Opdateret 14. december 2018