Februar 2019

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier, sprog, samt krop og bevægelse.

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden.
Kultur er: Vores vaner, traditioner, hvordan vi klæder os, hvad vi spiser, hvordan vi bor, hvordan vi fester, litteratur, musik, billedkunst, dans, sport og meget andet.
Kulturen er under konstant forandring, både fordi kultur opstår og gror gennem nyskabelse og kreativitet og fordi, mødet med andre kulturer afføder noget nyt.

 

I februar holdt vi Willums 1års fødselsdag i dagplejen, vi har tradition for sang, flag og lækkerier, og Willum fik en vidunderlig dag. Her er kulturen i Danmark vist ordet HYGGE, når man holder fødselsdag, og mange af definitionerne på kultur kommer her til sin ret.

 

Februar byder på fastelavn, vi har lavet små katte til pynt, og i legestuen var vi alle udklædte og sang fastelavnssange. Der blev sunget en sang til hvert barn hvor navn og udklædning bliver nævnt. Her føler barnet sig rigtig set i sit fine udklædningstøj.

Vi fanger balloner med et net, og leger efterfølgende med balloner. Inden vi skulle spise madpakker, gik vi alle op i gymnastiksalen, hvor børnehavebørnene rigtig kunne slå på tønderne. De største dagplejebørn ser her hvad de kan glæde sig til i børnehaven.

 

Sproget har vi øvet ved de sange vi synger, og de bøger, som vi hverdag læser i. Vi spiller et spil der hedder Lille Storm, og her lærer børnene rigtig meget. Vi taler meget sammen og børnene er godt med sprogligt her i dagplejen.

 

I februar kom vi rigtig godt i gang med min handleplan ”Et kropsligt dannende miljø i dagplejen”. Børnene er vilde med de sjove motorikbaner og vi synger sange om kroppen. At være selvhjulpen øves på fuldt tryk, og det går bare rigtig godt.

Målet med, at børnene glæder sig til aktiviteterne, er allerede på 100%. Vi fortsætter det gode arbejde og glæder os hver dag til nye udfordringer.

 

Der har været en del sygdom i februar, det er heldigvis slut nu og alle er klar og friske igen.

Vi glæder os nu til noget forårsvejr med sol og blå himmel.

 

Dorte i Stenum

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 11. september 2019