Udvikling i fællesskaber

Her er forskelligt materiale ang. Udvikling i fællesskaber.

Se også bloggen på internettet udviklingifaellesskaber.dk

Systemteori som forståelsesmodel

Sammenhængscirklen

Analyseskema ved brug af de 3 perspektiver

Line Skovs slides fra temaaftnen den 2. april 2014.

Opdateret 25. august 2016